XXX. Magyar Radiológus Kongresszus

On-line, 2021. június 17-19.

1. Szekció: Intervenciós radiológia

S01.08: Komplex nyitott és endovaszkuláris műtétek sorozatával kezelt B típusú aorta dissectio

Juhász Georgina1, Csőre Judit1, Suhai Ferenc Imre1, Mihály Zsuzsanna2, Szeberin Zoltán2,3, Csobay-Novák Csaba1,3
1 Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Intervenciós Radiológiai Tanszék
2 Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék
3 Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Semmelweis Aortacentrum

Összefoglaló szövege

Bevezetés
A Stanford B típusú aortadisszekció egyik jelentős szövődménye a postdisszekciós aorta aneurysma (PDAA), amely sokszor csak nagy kockázattal járó nyitott műtéttel vagy endovascularis beavatkozással kezelhető.
Esetbemutatás
44 éves férfibetegünknél 2014 őszén krónikus B típusú aortadisszekció miatt más intézetben thoracalis endovascularis aorta rekonstrukció (TEVAR) történt. Az aneurysmazsák növekedése és II-es típusú endoleak miatt bal subclavio-caroticus transpositiot, Amplatzer dugóval történő állumen occlusio-t kíséreltünk meg klinikánkon. A posztoperatív időszakban a rapidan növekvő PDAA hátterében az állumen perzisztáló keringése igazolódott. A tágulat térfoglaló hatása a bal főhörgő komplett kompresszióját okozta, a beteg állapotát lovagló pulmonalis embolia is súlyosbította, a szükségszerű antikoaguláció azonban ellehetetlenítette az állumen thrombosisát. Romló klinikuma miatt nyitott műtétre kényszerültünk, melynek során a leszálló aortát a stentgraft distalis végének szintjében körbejártuk, majd egy poliészter graftból készített gyűrűvel az állument a stentgraftra szorítottuk (banding), majd az aneurysmazsákban lévő haematomát evakuáltuk. 2021. tavaszán növekvő thoracoabdominalis aneurysma miatt került sor újabb beavatkozásra. Ennek során a korábbi mellkasi stent graft distalis kiegészítését, és a visceralis aortaszakasz fenesztrált stent grafttal történő ellátását végeztük. A kontroll CTA felvételen endoleak nem ábrázolódott, zavartalan posztoperatív időszakot követően a beteget otthonába bocsájtottuk.
Következtetés
Az aorta dissectio diagnózisát követően minden beteg szoros követést igényel. Gyakran van szükség beavatkozásra, mely a hosszan érintett aortaszakasz miatt jellemzően komplex műtétet jelent. Fontos, hogy az ilyen betegek kezelése a teljes aorta nyitott és endovaszkuláris műtétére képes centrumban, aorta team által történjen, az aorta kezelésében jártas szívsebész, érsebész, radiológus és aneszteziológus részvételével.